Tin mới, có thể bạn quan tâm!
Bộ Giao thông loại bỏ “xe hợp đồng điện tử”, taxi công nghệ bị xóa sổ?

Bộ Giao thông loại bỏ “xe hợp đồng điện tử”, taxi công nghệ bị xóa sổ?

Trang tin điện tử tổng hợp Phong Cách Lạ !

Bạn đang tìm tag với từ khóa "thu phí"

  • Đường hư, phí cứ thu!

    Đường hư, phí cứ thu!

    Các tuyến đường BOT qua hàng chục tỉnh, thành liên tục hư hỏng qua nhiều năm nhưng nhà đầu tư chỉ sửa chữa chắp vá và vẫn thu phí hằng ngày.