Riêng mặt hàng xăng E5RON92 được chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 550 đồng/lít.

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá xăng dầu thành phẩm  thế giới trong các ngày qua ở mức 53,358 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 55,485 USD/thùng xăng RON95 và 62,760 USD/thùng dầu diesel 0.05S. Giá dầu hỏa ở mức 65,733 USD/thùng và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức  333,308 USD/tấn.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ, Bộ Tài chính cũng cho hay đã điều chỉnh mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền 10% đối với xăng khoáng; 0,55% đối với dầu diesel; 0,17% đối với dầu hỏa; 2,47% đối với dầu mazut. Tỷ trọng nguồn xăng để tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là 26% từ nguồn nhập khẩu, 74% từ nguồn sản xuất trong nước. Giá etanol E100 là 14.778 đồng/lít chưa thuế GTGT).